Pripravujeme

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí našej škole venovali 2% z dane z príjmu v roku 2016.